Протягом останнього року в Україні триває масштабний процес реформування в усіх суспільних сферах. Існує чимала кількість напрацювань як з боку уряду, так і з боку експертного середовища, які стосуються розробки стратегії реформ. Проте далеко не всі ініціативи  є ефективними, тому постає питання про оцінку результативності оголошених ініціатив на предмет забезпечення загальносуспільних інтересів. 

Також, на даному етапі розвитку України важливим завданням є побудова механізму взаємодії держави, експертного середовища  та бізнесу в контексті ефективного проведення реформ, існує практика, коли органи державної влади ухвалюють рішення, які не ґрунтуються на попередніх консультаціях із зацікавленими сторонами.  Від відсутності дієвого та ефективного механізму консультацій з бізнесом та експертним середовищем у процесі вироблення політики потерпає загальносуспільний інтерес. Проблема негативно впливає на спроможність влади проводити публічний діалог щодо реформ, залучати всі зацікавлені сторони до визначення необхідних політичних рішень, з’ясування їхніх позицій, мобілізацію підтримки прибічників реформ для нейтралізації їх опонентів, а також  на можливість бізнесу конструктивно відстоювати свої інтереси та впливати на вироблення політики.

Упродовж терміну реалізації проекту "Аналіз якості проведених реформ та їх міжсекторального впливу" планується:

 • Сформувати базу даних реформ та законодавчих ініціатив, що були запропоновані реформістським експертним середовищем та органами влади з початку 2014 року та здійснити їх внутрішню експертизу на предмет якості, наявності негативних  «побічних ефектів» в суміжних секторах та відповідності Угоди про асоціацію з ЄС.
 • Провести опитування зацікавлених сторін на предмет оцінки якості пропонованих суспільству реформ, у тому числі тих, які розроблені реформістським середовищем, урядом, Президентом, та парламентськими групами впливу.
 • Підготувати 5 аналітичних звітів щодо оцінки якості напрацьованих та реалізованих реформ у таких напрямках: бюджетна та податкова політики, дерегуляція, адміністративна реформа та реформа місцевого самоврядування, реформа судових та правоохоронних органів, реформа енергетичного сектору.
 • Провести 10 публічних консультацій за такими напрямками, як бюджетна та податкова політики, дерегуляція, адміністративна реформа та реформа місцевого самоврядування, реформа судових та правоохоронних органів, реформа енергетичного сектору.
 • Підготувати 5 рекомендацій до державної політики (рекомендації стосовно корекції прийнятих рішень) на основі проведених публічних консультацій та експертизи нормативних актів; забезпечити поширення цих документів серед органів влади та ЗМІ.
 • Провести підсумкову конференцію за участю зацікавлених сторін з метою обговорення раніше підготовлених рекомендацій до державної політики та проведених публічних консультацій.
 • Направити напрацьовані рекомендації Національній раді реформ та профільним органам влади з метою підвищення якості державних рішень.
 • Розробити інформаційно-комунікативну стратегію проекту, забезпечити активну медійно-комунікаційну підтримку кожного етапу проекту шляхом використання різноманітних інформаційних інструментів.

Очікуються наступні результати від реалізації проекту:

 • Оцінка якості державних рішень ухвалених в рамках реформ за напрямками: бюджетна та податкова політики, дерегуляція, адміністративна реформа та реформа місцевого самоврядування, реформа судових та правоохоронних органів, реформа енергетичного сектору.
 • Покращення комунікації між органами державної влади, бізнесом та експертним середовищем.
 • Активізація проведення публічних консультацій у форматі «державні органи – бізнес-структури-експертне реформістське середовище» з метою підвищення якості державних рішень.
 • Розробка рекомендацій щодо необхідних політичних та нормативно-правових рішень в бюджетній та податковій політиках, дерегуляції, адміністративній реформі та реформа місцевого самоврядування, реформі судових та правоохоронних органів, реформі енергетичного сектору, моніторинг отриманого фідбеку від зацікавлених інституцій: Нацради реформ, міністерств, парламентських комітетів та інших державних органів.

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект:

Наскрізною темою проведення реформ в Україні є їх якість, відповідність заявленими розробниками цілям та загальносуспільним інтересам. Проте, часто виникає проблема появи  негативних «побічних ефектів» в суміжних секторах, що не враховуються при розробці конкретних заходів, передбачених тією чи іншою реформою. Неякісні державні рішення не задовольняють суспільство та ставлять владу під протестний удар, з іншого боку – швидкість проведення реформ на рівні середньої ланки державного апарату залишається низькою.

Як результат, влада не здобуває підтримки суспільства та бізнесу у здійсненні реформ, якщо державні органи чи органи самоврядування приймають рішення без врахування суспільною думки. Відтак, хронічно низькі темпи реалізації заявлених реформ пов’язані з тим, як працює система державного управління в Україні, тому є вкрай актуальним питання  розробки та впровадження ефективного механізму комунікації між державою, реформістським експертним середовищем та бізнесом.

Існує низка науково-методичних публікацій щодо надання практичних порад державним службовцям відносно налагодження партнерських відносин між органами влади та іншими зацікавленими сторонами, а також серія журналістських матеріалів відносно відірваності державних рішень, зокрема програм окремих реформ від загальносуспільних інтересів.

Визначено, що основними причинами низького рівня залучення зацікавлених сторін і змістовних публічних консультацій при розробці державних рішень є наступні:

 • низький рівень інституційної спроможності організаторів консультацій;
 • ігнорування органами влади процедурних вимог щодо проведення консультацій;
 • відсутність надійних засобів контролю якості консультацій;
 • брак повноти регулювання щодо обов’язковості консультацій у нормативних документах.

Реалізація проекту дозволить здійснити практичне запровадження механізму консультацій державних органів влади із експертними групами через експертизу прийнятих державних рішень на законодавчому рівні. Використання наступних технологій публічної політики: розроблення аналітичних документів для обговорень щодо кожного з досліджуваних напрямків реформ, у яких визначено проблеми, розглянуто варіанти дій і сформовано рекомендації; проведення серії публічних консультацій із визначеним колом зовнішніх експертів, держслужбовців та представників бізнесу; комплексний аналіз результатів громадських обговорень та опрацювання і донесення рекомендацій до профільних державних установ нададуть можливості розв`язання проблеми за підсумками виконання проекту.

Нині є гостра необхідність запровадження нових механізмів й процедури прийняття державних рішень, що відповідають сучасним викликам і здатні реагувати на потреби суспільства.

У протилежному випадку, якщо проблема взаємодії влади та експертного реформістського середовища шляхом проведення публічних консультацій, не буде вирішена, будуть спостерігатись наступні негативні наслідки:

 • низька якість  державних рішень;
 • ухвалення рішень в інтересах вузького кола осіб;
 • низький рівень виконання та впровадження рішень на рівні середньої ланки державного апарату;
 • суспільний спротив реформам, низька довіра до дій влади.

 Для аналізу обрані такі напрями як бюджетна та податкова політики, дерегуляція, адміністративна реформа та реформа місцевого самоврядування, реформа судових та правоохоронних органів, реформа енергетичного сектору.

 

Мета проекту 

Оцінити та прокомунікувати з суспільством та зацікавленими сторонами якість політичних рішень, ухвалених в рамках реформ за напрямками: бюджетна та податкова політики, дерегуляція, адміністративна реформа та реформа місцевого самоврядування, реформа судових та правоохоронних органів, реформа енергетичного сектору. Виявити вплив зазначених реформ на інвестиційний клімат, умови ведення бізнесу, ефективність державного управління, виробити рекомендації щодо корекції прийнятних рішень у випадку виявлення вад.

 

Цільова аудиторія проекту

Цільова аудиторія – державні органи влади, приватні компанії, бізнес-асоціації, неурядові організації, експертне середовище та ЗМІ. За результатами роботи над проектом буде створена комунікаційна платформа для діалогу державної влади, експертного реформістського середовища та бізнесу. До реалізації проекту будуть залучатися такі органи як Національна рада реформ, профільні міністерства – Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Генеральна прокуратура, СБУ, Міністерство фінансів, Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниМіністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМіністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство інфраструктури України, Національний банк України, профільні комітети Верховної Ради України тощо.

АНКЕТИ ДЛЯ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ ЯКОСТІ РЕФОРМ:
(заповнені анкети необхідно надсилати на адресу reforms@icps.kiev.ua)

Анкета для оцінки податкової реформи

Анкета для оцінки реформи місцевого самоврядування

Анкета для оцінки реформи місцевого самоврядування та дерегуляція

Анкета для оцінки реформи судових органів

Анкета для оцінки реформи правоохоронних органів

Анкета для оцінки реформи у сфері енергетики

 

Результати експертного опитування:

Оцінка проведення реформи в сфері дерегуляції

Результати експертного опитування щодо проведення реформи місцевого самоврядування і децентралізації

Результати експертного опитування щодо проведення податкової реформи

Результати експертного опитування щодо проведення реформи національної енергетики

Результати експертного опитування щодо реформи дерегуляції

Податкова реформа. Оцінка основних ініціатив (станом на вересень 2015 року)

Реформа енергетики. Оцінка основних ініціатив (станом на вересень 2015 року) 

Реформа енергетики. Оцінка основних ініціатив (станом на вересень 2015 року) Таблиця

Суть реформи органів місцевого самоврядування (децентралізації)

Судова реформа. Основні показники карти реформ (станом на вересень 2015 року)

 
 

Експертні документи:

Посібник щодо проведення публічних консультацій

Реформа місцевого самоврядування та децентралізація: аналіз державних рішень

Дерегуляційна реформа: аналіз державних рішень 

Податкова реформа: аналіз державних рішень

Структурні елементи реформи енергетики та міжсекторальні зв'язки 

Розподіл видів діяльності на газовому ринку України: перспективи незадежності оператора ГТС

Судова реформа: аналіз державних рішень

 

Детальний графік проведення першого етапу вказаних публічних консультацій

09.09.2015. 11-00Реформа місцевого самоврядування: аналіз державних рішень
Детальна інформація

21.09.2015. 11-00Податкова реформа: аналіз державних рішень 
Детальна інформація

22.09.2015. 11-00 - Судова реформа: аналіз державних рішень
Детальна інформація

24.09.2015. 11-00 - Реформа дерегуляції: аналіз державних рішень
Детальна інформація

25.09.2015. 14-00 - Реформа енергетики: аналіз державних рішень
Детальна інформація

Реформа правоохоронних органів: аналіз державних рішень 
Детальна інформація

 

Детальний графік проведення другого етапу вказаних публічних консультацій

02.11.2015. 10-00 - Реформа місцевого самоврядування: ризики і можливості для країни та регіонів
Детальна інформація

06.11.2015. 10-30Дерегуляція: аналіз якості державних рішень та основні пріоритети
Детальна інформація

09.11.2015. 10-00Реформа Державної фіскальної служби України: бути чи не бути?
Детальна інформація

18.11.2015. 11-00 - Розподіл видів діяльності на газовому ринку України: перспективи незалежності оператора ГТС
Детальна інформація

20.11.2015. 10-00 - Реформа правоохоронних органів: аналіз державних рішень
Детальна інформація

30.11.2015. 10-00Фінальна конференція «Реформи в Україні: чи є світло в кінці тунелю?»
Детальна інформація