Питання забезпечення сталого розвитку на місцевому територіальному рівні є надзвичайно актуальними з огляду на потребу стабілізації соціально-економічного становища в регіонах в умовах економічної кризи та проведення реформи з децентралізації.

В процесі трансформації місцевого самоуправління принципове значення має належне забезпечення фінансової спроможності територіальних громад, а також контроль за ефективністю використання наявних ресурсів з метою недопущення проявів корупції. Сьогодні фінансова неспроможність територіальних громад в Україні спричинена, серед іншого, особливостями національної бюджетної системи, а саме обмеженістю capacity control за використанням бюджетних коштів, а також тотальною корупцією та бюрократією на локальному рівні.

Проект «Фінансова прозорість об’єднаних громад» направлений на підвищення економічної спроможності об’єднаних громад, що дозволить більш ефективно вирішувати питання місцевого розвитку, підвищення рівня конкурентоспроможності територіальних громад, боротьба з корупцією на місцевому рівні та забезпечення добробуту місцевого населення.

Ціль – підвищення фінансової грамотності представників територіальних громад, розкриття альтернативних шляхів залучення фінансових ресурсів, доступних для територіальних громад (гранти, мікрокредити, тощо), посилення контролю за використанням фінансових ресурсів місцевих громад та недопущення проявів корупції.

Реалізація проекту дозволить:

  • підвищити фінансову спроможність територіальних громад;
  • підвищити фінансову грамотність представників територіальних громад, зокрема в питаннях залучення фінансових ресурсів та їх ефективного використання на потреби місцевого розвитку;
  • посилити здатність представників громадських організацій впливати та контролювати на процеси формування та використання фінансових ресурсів, громадяни будуть більш активно брати участь в процесах місцевого управління ;
  • забезпечити створення умов для сталого економічного розвитку регіонів України.

Цільовою аудиторією проекту є:

  • представники органів влади територіальних об’єднань, що приймають рішення про залучення та використання фінансових ресурсів у 24 регіонах України
  • представники регіонального бізнесу у 24 регіонах України
  • представники регіональних НГО, зацікавлені в посиленні економічної спроможності їх громад у 24 регіонах України.

Одним з важливих компонентів проекту є проведення циклу семінарів в усіх регіонах України (по одному на область) для представників територіальних громад та громадських активістів щодо забезпечення спроможності ефективного та раціонального формуванню та використанню фінансових ресурсів об’єднаних громад.

Вся інформація про проект доступна на сайті: http://utc.icps.com.ua/

Проект реалізовується за  підтримки Посольства Королівства Нідерландів