Сільські території в Україні мають потужний природний, демографічний, економічний, історико-культурний потенціал, який за умови ефективного використання може забезпечити сталий багатогалузевий розвиток та високий рівень умов проживання сільського населення.

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС відкриває нові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу і водночас змінює окремі аспекти ведення бізнесу в Україні. Проте загальний рівень обізнаності населення про переваги та можливості цієї Угоди знаходиться на вкрай низькому рівні, особливо це стосується мешканців сільських територій. Саме тому в ході реалізації проекту буде акцентовано увагу на перспективах розвитку підприємництва на сільських територіях з врахуванням вимог Угоди про Асоціацію щодо навколишнього середовища, санітарних та фітосанітарних норм, напрямів використання ресурсів та надр, а також сприяння екологічному виробництву та підвищенню кваліфікації робітників, зокрема, щодо нових стандартів забезпечення захисту навколишнього середовища.

Метою проекту є сприяння зростанню економічного добробуту жителів  сільських територій  в контексті реалізації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Реалізація проекту передбачає проведення наступних заходів та розробку аналітичних матеріалів:

  • Розробка методичних рекомендацій на тему «Вплив УА на розвиток сільських територій Чернівецької області»;
  • Розробка рекомендацій місцевим органам влади та НГО щодо проведення консультацій з громадою на тему Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС;
  • Проведення 6-ти семінарів на тему «Вплив Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС на розвиток сільських територій Чернівецької області». Під час проведення семінарів планується висвітлення наступних питань: аналіз вимог Угоди щодо розвитку сільських територій України; шляхи  досягнення політики якості, відповідно до європейських вимог; перспективи, надані Угодою, для розвитку сільських територій; підготовка жителів до використання перспектив, зокрема щодо отримання кредитів та грантів для МСБ від ЄС та оформлення необхідних документів; інші питання, пов’язані з розвитком нових галузей та покращення існуючих;
  • Проведення підсумкового круглого столу на тему «Перспективи практичного використання знань щодо можливостей Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС жителями сільських територій Чернівецької області» з залученням представників органів місцевої влади, громади, представників бізнесу  та інших зацікавлених сторін.

ЗАХОДИ:

11.02.2015. Семінар на тему «Угода про асоціацію: виклики та перспективи»
03.03.2015. Круглий стіл на тему «Як скористатися можливостями Угоди про асоціацію з ЄС жителям сільських територій Буковини»

Дослідження МЦПД

Де знайти гроші сільським громадам: перспективи і можливості фінансування міжнародними донорами

Партнер проекту
Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив

Інформаційний партнер проекту
медіа-портал «Апостроф»

Термін реалізації проекту: до 15 березня 2015 року.