Тригери зростання перехідного періоду близькі до вичерпання свого потенціалу. При цьому ніяких чітких альтернативних проектів політик, які б забезпечили більш стійкий економічний та соціальний прогрес, не було вироблено. Цей проект спрямований на розробку таких політик у таких чотирьох галузях: консолідація державних фінансів; освіта, вимірювання її якості та зв'язок із ринком праці; високий рівень безробіття; посилення інтеграційних шансів України. Для досягення поставлених цілей буде проведена низка семінарів, а також розроблено проекти відповідних політик (policy papers).

Партнери проекту:
Міжнародний центр перспективних досліджень (Україна)
Інститут економічних та соціальних реформ (Словаччина)
Польський інститут міжнародних відносин (Польща)
Центр економічних та регіональних досліджень Академії наук Угорщини (Угорщина)
Центр економічного та ринкового аналізу (Чехія)

ЗАХОДИ:

Семінар у м.Київ, 24.10.2014
Відкриття проекту. 
Тема: Посилення інтеграційних шансів України

Вебінар 1, 22.05.2015
Тема: Консолідація державних фінансів
Видання проекту політики (Policy Paper) щодо консолідації державних фінансів, 29.05.2015

Вебінар 2, 02.10.2015
Тема: Освіта, вимірювання її якості та зв'язок із ринком праці
Видання проекту політики (Policy Paper) щодо освіти, вимірювання її якості та зв'язку із ринком праці, 30.10.2015

Вебінар 3, 29.01.2016
Тема: Рішення для подолання безробіття

Видання проекту політики (Policy Paper) щодо рішень для подолання безробіття, 29.04.2016

Видання проекту політики (Policy Paper) щодо посилення інтеграційних шансів України, 27.05.2016

Завершальний семінар/Конференція у м. Братислава, 03.06.2016
Тема: Презентація та обговорення фінальних документів (Policy Papers). 
Закриття проекту.

Детальніше про проект: http://www.ineko.sk/projekty/visegrad-fund


Експертні документи:

"Досвід зовнішньої торгівлі Угорщини"

"Консолідація чеських банків"

"Досвід зовнішньої торгівлі Польщі"

"Структурні реформи Словаччини"

"Тіньова економіка України"

"Бюджетна консолідація в Україні"

Публікації в ЗМІ: