У світлі триваючої дискусії щодо ґендерної рівності надзвичайно важливим є вивчити те, яким чином політичні партії відповідають на зростаючу вимогу щодо представлення жінок у політиці. При чому діяльність політичних партій на напрямку ґендерної рівності вивчається незалежно від того, чи встановлена така вимога законодавством, чи є результатом розуміння та усвідомлення проблеми суспільством.

Опис проекту

Проект спрямований оцінити участь жінок у політичних процесах у двох площинах: у внутрішньопартійному та соціокультурному аспектах.

З точки зору внутрішньополітичного погляду дослідження покликане визначити кроки, які мають здійснити українські політичні партії для досягнення кращої представленості жінок у політиці, а також стратегії та методи, за допомогою яких вдасться залучити, підготувати та номінувати на виборні посади більшу кількість жінок.

Що стосується соціокультурного аспекту, то проект має дослідити культурну динаміку з точки зору гендерних критеріїв та визначити сприйняття у суспільстві. Проект також має оцінити доступ жінок до ресурсів у контексті відповіді на запитання, чому так мало політикинь відіграють ключові ролі у політичних партіях.

Задачі проекту

Проект націлений на такі результати:

  • здійснити комплексний аналіз дій, які здійснюється українськими політичними партіями, для збільшення залучення жінок у процес розробки політик;
  • визначити головні виклики на внутрішньопартійному та міжпартійному рівні;
  • представити інноваційні підходи, які використовуються українськими партіями для залучення більшої кількості жінок;
  • визначити у процесі дискусії, які існують перешкоди для партій на шляху забезпечення більш виваженого гендерного складу.

Партнер проекту

Нідерландський інститут багатопартійної демократії (НІБД) – організація, що надає сприяння політичним партіям в Нідерландах та політичним партіям у молодих демократичних країнах світу. НІБД забезпечує безпечне середовище для політичних партій в різних країнах для взаємодії, подолання недовіри та спільної роботи над політичними питаннями. Крім того, НІБД напряму співпрацює з різними політичними партіями з метою зміцнення їхніх спроможностей та проводить навчальні програми для потенційних політиків.