Політична демократична освіта слугує потребам демократичних реформ та розвитку. За допомогою такої освіти забезпечується підготовка лідерів, відданих, з однієї сторони, демократичним цінностям, а з іншої сторони, спроможним ефективно контролювати діяльність урядовців та депутатів шляхом участі у політичному процесі із використанням стратегій громадської мобілізації, участі та адвокації.

Не зважаючи на те, що на даний час в Україні впроваджується значна кількість освітніх програм у громадському секторі, лише декілька з них відповідають потребам політичної діяльності. При цьому є надзвичайно важливим ретельно визначити потреби у цій сфері, щоб найкращим чином доповнити вже існуючі ініціативи в Україні та забезпечити унікальний і цінний внесок у формування нового покоління демократичних лідерів, які матимуть необхідні навички та знання для позитивного впливу на демократичні реформи та розвиток України.

Опис проекту

Проект націлений дослідити та проаналізувати існуючі освітні політичні програми в Україні та визначити потреби, які не задовільняються такими ініціативами.

Дослідження має представити аналіз на макрорівні того, яким чином потреби української політичної системи та політичних партій можуть бути задоволені шляхом спеціально розроблених навчальних програм, та які існують пробіли у цій сфері як у контексті змісту освіти і навчальних програм, так і щодо регіональних потреб чи потреб окремих професійних груп.

Задачі проекту

Дослідження покликане дати відповіді на такі запитання:

  • які основні програми у сфері політичної освіти впроваджуються на сьогодні в Україні?
  • в яких регіонах та з якою інтенсивністю?
  • які питання та теми покриваються такими програмами?
  • хто є цільовими аудиторіями таких програм?
  • чи існують регіони або регіональні центри, де такі програми не проводяться зовсім?
  • якими є основні параметри таких програм, зокрема тривалість?
  • чи існує якийсь зв'язок між такими програмами та місцевим врядуванням та політичними партіями?

Партнер проекту

Нідерландський інститут багатопартійної демократії (НІБД) – організація, що надає сприяння політичним партіям в Нідерландах та політичним партіям у молодих демократичних країнах світу. НІБД забезпечує безпечне середовище для політичних партій в різних країнах для взаємодії, подолання недовіри та спільної роботи над політичними питаннями. Крім того, НІБД напряму співпрацює з різними політичними партіями з метою зміцнення їхніх спроможностей та проводить навчальні програми для потенційних політиків.