Що роз'єднує Україну? Що може її об'єднати? Як попередити подальшу можливу дезінтеграції? Як досягти примирення між групами, що мають різні погляди на історичні події та політичний розвиток країни?

Дати відповіді на ці питання покликаний проект "Започаткування національного діалогу в Україні із залученням усіх зацікавлених сторін", який був розроблений Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) та підтриманий програмою МАТРА Уряду Нідерландів.

На думку авторів проекту, роз'єднує українців минуле, а обє'днати може - спільне бачення майбутнього. Виробити це спільне бачення на розвиток країни має допомогти політика державної єдності, яка повинна бути розроблена за участю представників усіх регіонів України у процесі загальнонаціонального діалогу та презентована керівникам держави.

Національний діалог дозволить закласти підвалини для об’єднання різних регіонів України на основі спільних цінностей, а також ініціювати процес національного примирення.

Унікальність проекту полягає у тому, що дана ініціатива виходить від громадянського суспільства та орієнтована на загальнонаціональний контекст. При цьому вона передбачає залучення зацікавлених сторін як на регіональному, так і національному і міжнародному рівнях.

Реалізація проекту передбачає такі заходи:

  1. Проведення загальнонаціонального соціологічного опитування;
  2. Підготовка аналітичного документу щодо факторів, котрі об’єднують та роз’єднують українське суспільство в різних регіонах;
  3. Проведення круглих столів у регіонах щодо вироблення стратегії бачення регіонів;
  4. Формування регіональних карт бачення минулого та майбутнього розвитку України;
  5. Проведення загальнонаціонального засідання щодо вироблення пропозицій до політики національної єдності;
  6. Представлення результатів роботи Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України. 

Партнерами МЦПД у реалізації цього проекту є Європейський форум з міжнародного посередництва та діалогу «mediatEUr» (неурядова організація з посередництва та допомоги під час збройних конфліктів, м. Брюссель, Бельгія) та міжнародна організація з розбудови миру «Interpeace» (незалежна організація зі сприяння зміцненню миру, м. Женева, Швейцарія).

ЗАХОДИ:

22.01.2015. Круглий стіл на тему «Що роз’єднує та що може об’єднати українців?»

29.01.2015. Круглий стіл на тему «Національний діалог. Чи потрібен? Чи можливий? Чи буде ефективний?»

19.02.2015. Дискусія на тему «Українська журналістика в умовах війни: безпристрасність vs патріотизм»

09.04.2015. Круглий стіл на тему «Церква в Україні: елемент роз'єднання, об'єднання чи миротворчості?»

13.04.2015. Круглий стіл на тему «Крим – рік після анексії. Що далі?»

05.07.2015. Круглий стіл «Започаткування Національного діалогу в Україні: через подолання стереотипів до об’єднання» та дискусійну панель «Політика національної єдності: пропозиції громадянського суспільства»

13.07.2015. Круглий стіл «Національний діалог в Україні: які шанси на успіх?»
Презентація Олени Захарової 
«Національний діалог в Україні: які шанси на успіх?»
 

Графік проведення регіональних круглих столів*:

Результати соціологічного дослідження «Що роз'єднує та що може об'єднати українців?»

Аналіз діалогових інціатив щодо врегулювання конфлікту в Україні

Результати соціологічного дослідження «Статус Криму крізь призму громадської думки»

Результати соціологічного дослідження «Церква в Україні: елемент роз'єднання, об'єднання чи миротворчості?»

Результати соцілогічного дослідження: УКРАЇНА

Результати соціологічного дослідження за регіональним принципом: ВОЛИНЬ (Волинська та Рівненська області)

Результати соціологічного дослідження за регіональним принципом: ГАЛИЧИНА (Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська області)

Результати соціологічного дослідження за регіональним принципом: ПІВДЕННИЙ ЗАХІД (Закарпатська та Чернівецька області)

Результати соціологічного дослідження за регіональним принципом: ПОДІЛЛЯ (Хмельницька та Вінницька області)

Результати соціологічного дослідження за регіональним принципом: ПОЛІССЯ ((Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області)

Результати соціологічного дослідження за регіональним принципом: ЦЕНТР (Кіровоградська, Черкаська та Полтавська області)

Результати соціологічного дослідження за регіональним принципом: СЛОБОЖАНЩИНА (Харківська область)

Результати соціологічного дослідження за регіональним принципом: НИЖНЄ ПРИДНІПРОВ'Я (Дніпропетровська та Запорізька області)

Результати соціологічного дослідження за регіональним принципом: ПРИЧОРНОР'Я (Одеська, Миколаївська та Херсонська області)

  1. Результати соціологічного дослідження за регіональним принципом: ДОНБАС (Донецька область)


Результати соціологічного дослідження за регіональним принципом: МІСТО КИЇВ

Рекомендації за результатами проекту МЦПД «Започаткування Національного діалогу в Україні»