Економічний аналіз, прогнозування та моделювання, вироблення рекомендацій стосовно здійснення соціально-економічної політики, а також розробки та реалізації економічних реформ традиційно є одним з пріоритетних напрямів роботи нашого центру.  МЦПД був першим дослідницьким центром в Україні, який розпочав розробляти регулярний прогноз розвитку економіки країни. Сьогодні ми переконані в необхідності подальшого створення середньострокового прогнозу розвитку української економіки на основі багаторічного аналітичного досвіду, наявних статистичних моделей і розробок, що використовуються в аналізі політики та прогнозуванні. Наша мета в даній сфері – розробка кількісних і якісних прогнозів змін в економіці України в цілому та окремих її секторах,  завчасне попередження про наявні ризики та створення підґрунтя для ефективної економічної політики.

Також МЦПД на постійній основі проводить експертну оцінку в сфері економіки та економічної політики, розробляє конкретні пропозиції щодо здійснення основних напрямків економічної політики.

Експерти, що працюють у даному напрямі:
Ганна Чередниченко
Економіст