Програми співпраці МЦПД з молодими професіоналами: інтернатура та співучасть у дослідженнях

Міжнародний центр перспективних досліджень запрошує молодих професіоналів вдосконалити вміння під час інтернатури у Центрі та досвідчених експертів співпрацювати із Центром над спільними дослідженнями.

В МЦПД існує дві програми співробітництва з позаштатними працівниками:

  • Програма інтернатура (internship);
  • Програма реалізації спільних досліджень (fellowship).

Вимоги до кандидатів

Для проходження програми інтернатури в МЦПД запрошуються студенти українських та іноземних вищих навчальних закладів, що навчаються на останньому курсі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та вище або нещодавно завершили своє навчання та мають бажання пройти стажування в аналітичному центрі.

Термін проходження інтернатури

Термін проходження інтернатури визначається в залежності від потреб проекту, до якого планується залучення інтерна, та у кожному випадку визначається окремо. Максимальний термін проходження інтернатури не перевищує 3 місяці. Термін проходження інтернатури, що був визначений на початковому етапі, може бути подовжений, але так, щоб загальний термін складав не більше 3 місяців.

Організація процесу проходження інтернатури

Кожен інтерн залучається до конкретного проекту, який реалізує МЦПД, або до конкретної операційної (поточної) діяльності Центру. Інтерн закріплюється за окремим співробітником МЦПД, який виступає його куратором.

Куратор спільно з інтерном складають план роботи інтерна на період стажування, визначають очікуванні результати від проходження інтернатури та погоджують графік роботи. Куратор разом з інтерном несуть відповідальність щодо виконання плану роботи та досягнення результатів.

Порядок подання кандидатур для проходження інтернатури Оголошення про відкриття конкурсу на конкретну позицію (позиції) інтерна розміщується на веб-сайт МЦПД, офіційних сторінках Центру в соціальних мережах, а також можуть розсилатися до університетів-партнерів МЦПД та інших партнерських організацій. Потенційні кандидати також можуть надсилати свої резюме та супроводжувальний лист, в якому йдеться про їхні очікування від проходження програми інтернатури в МЦПД, без оголошення про відкриття конкурсу. Такі резюме будуть розглядатися під час відбору кандидатур у ході проведення чергового конкурсу на позицію інтерна.

Електронна пошта для надсилання резюме: [email protected]

Переваги, які отримує інтерн, під час стажування в МЦПД

Інтерн отримує доступ до прямої співпраці з експертами МЦПД, інформаційно-ресурсної бази МЦПД, а також можливість участі у публічних заходах та тренінгах, що проводить МЦПД, тощо.

По завершенню стажування в МЦПД та у разі його успішності інтерну вручається сертифікат про проходження інтернатури; у разі необхідності також може вручатися рекомендаційний лист.

Проходження інтернатури в МЦПД не оплачується, але інтерни, які успішно пройшли стажування, можуть у подальшому бути залучені у якості оплачуваних експертів Центру, а також мати переваги у разі оголошення конкурсів на вакантні посади МЦПД.

Програма реалізації спільних досліджень

Вимоги до кандидатів

Співучасником досліджень МЦПД може стати особа або група осіб, які представлять свій проект або окремі напрацювання по проекту, що зацікавлять МЦПД та відповідають стратегічним пріоритетам організації. Співучасть у дослідженнях МЦПД може відбуватися у стаціонарній або заочній формах.

Термін співучасті у дослідженнях МЦПД

Термін співучасті особи у дослідженнях МЦПД визначається в залежності від потреб проекту, який пропонується реалізувати. Максимальний термін для стаціонарної форми не повинен перевищувати 3 місяці. У виключних випадках та у разі, якщо співучасник досліджень продемонстрував високі результати роботи, термін співучасті у дослідженнях МЦПД для стаціонарної форми може бути подовжений на період понад 3 місяці.

Організація процесу спільної роботи над дослідженнями

Окремий працівник МЦПД призначається відповідальним за взаємодію із співучасником досліджень. Співучасник досліджень разом із відповідальним працівником розробляють проектну документацію та подають її Директору МЦПД на затвердження. По завершенню спільного проекту співучасник досліджень разом з відповідальним працівником звітують про здійснену роботу.

Порядок подання заявок для співучасті у дослідженнях МЦПД

Потенційні кандидати можуть надсилати свої резюме та пропозиції щодо реалізації спільних проектів без оголошення спеціального конкурсу на електронну адресу [email protected]. Переваги, які отримує співучасник досліджень МЦПД

Співучасник досліджень МЦПД отримує можливість реалізації власних досліджень під брендом МЦПД, а також доступ до прямої співпраці з експертами МЦПД, інформаційно-ресурсної бази МЦПД, можливість участі у публічних заходах та тренінгах, що проводить МЦПД, тощо.

По завершенню співучасті у дослідженнях МЦПД співучаснику вручається сертифікат про реалізацію проекту та рекомендаційний лист.

Співучасть у дослідженнях МЦПД не оплачується, але особи, які успішно реалізували проект у рамках такої співпраці, можуть у подальшому бути залучені у якості оплачуваних експертів МЦПД або отримати запрошення стати штатними експертами МЦПД.