Актуальні проекти

Фінансова прозорість об’єднаних громад

Питання забезпечення сталого розвитку на місцевому територіальному рівні є надзвичайно актуальними з огляду на потребу стабілізації соціально-економічного становища в регіонах в умовах економічної кризи та проведення реформи з децентралізації.

В процесі трансформації місцевого самоуправління принципове значення має належне забезпечення фінансової спроможності територіальних громад, а також контроль за ефективністю використання наявних ресурсів з метою недопущення проявів корупції. Сьогодні фінансова неспроможність територіальних громад в Україні спричинена, серед іншого, особливостями національної бюджетної системи, а саме обмеженістю capacity control за використанням бюджетних коштів, а також тотальною корупцією та бюрократією на локальному рівні.

Проект «Фінансова прозорість об’єднаних громад» направлений на підвищення економічної спроможності об’єднаних громад, що дозволить більш ефективно вирішувати питання місцевого розвитку, підвищення рівня конкурентоспроможності територіальних громад, боротьба з корупцією на місцевому рівні та забезпечення добробуту місцевого населення.

Ціль – підвищення фінансової грамотності представників територіальних громад, розкриття альтернативних шляхів залучення фінансових ресурсів, доступних для територіальних громад (гранти, мікрокредити, тощо), посилення контролю за використанням фінансових ресурсів місцевих громад та недопущення проявів корупції.

Реалізація проекту дозволить:

 • підвищити фінансову спроможність територіальних громад;
 • підвищити фінансову грамотність представників територіальних громад, зокрема в питаннях залучення фінансових ресурсів та їх ефективного використання на потреби місцевого розвитку;
 • посилити здатність представників громадських організацій впливати та контролювати на процеси формування та використання фінансових ресурсів, громадяни будуть більш активно брати участь в процесах місцевого управління ;
 • забезпечити створення умов для сталого економічного розвитку регіонів України.

Цільовою аудиторією проекту є:

 • представники органів влади територіальних об’єднань, що приймають рішення про залучення та використання фінансових ресурсів у 24 регіонах України
 • представники регіонального бізнесу у 24 регіонах України
 • представники регіональних НГО, зацікавлені в посиленні економічної спроможності їх громад у 24 регіонах України.

Одним з важливих компонентів проекту є проведення циклу семінарів в усіх регіонах України (по одному на область) для представників територіальних громад та громадських активістів щодо забезпечення спроможності ефективного та раціонального формуванню та використанню фінансових ресурсів об’єднаних громад.

 

Читати далі

Печеніги: вкрадене узбережжя

Водосховище Печеніги є добре відомою зоною відпочинку в Харківській області, яка розташована майже на кордоні з Росією. Більшість жителів працюють в рекреаційній інфраструктурі, яка активно і незаконно приватизовувались в останні десятиліття. Земельні ділянки, розташовані на береговій смузі були продані, вирубувалися ділянки під будівництво в соснових лісах, а доступ до пляжів - заблокований. Жителі Харкова та області, які звикли проводити відпустку та вихідні дні на водосховищі протягом багатьох десятиліть, в даний час мають обмежений доступ. Таким чином, бачачи постійні приклади корупції та живлячись російською пропагандою, місцеві жителі скептично ставляться до демократичних цінностей і реформ, які Україна намагається здійснити після Революції Гідності. Тому в цьому проекті буде зроблена спроба показати жителям, що позитивні зміни можуть відбуваються й на регіональному рівні.
 
Метою проекту є привернути увагу до корупції в процесі приватизації рекреаційних об'єктів та при виділенні земельних ділянок на узбережжі  водосховища Печеніги (Харківська область).
 

Завдання: 

 • Визначити бенефіціарів та розслідувати законність придбання об'єктів відпочинку та будівництва розкішних будинків, розташованих на береговій лінії водосховища Печеніги;
 • Візуалізувати резльтати розслідувань у вигляді інтерактивного медіа-проекту;
 • Спробувати повернути у власність держави чи місцевих громад 3 об’єкти.

 

                                                             

Читати далі

Inside Ukraine

МЦПД представляє аналітичний вісник Inside Ukraine

Метою публікації є надання об’єктивної інформації про поточні політичні події в Україні та поглибленого аналізу головних тенденцій внутрішньополітичного життя в державі. Подібний аналіз допоможе розставити пріоритети у процесі проведення реформ у різних сферах державної політики та оцінити якість державних рішень з точки зору їх впливу та послідовності. Окрему увагу приділяється оцінці політичної конкуренції в Україні та здатності ключових політичних гравців реагувати на виклики часу.

Публікації: http://icps.com.ua/nashi-proekty/periodychni-vydannya/

Читати далі

Моделювання імплементації Мінських угод та підтримка стратегічних радників при МінТОТ

Актуальність проекту

Виконання політичного компоненту Мінських угод та діяльність профільного Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (далі - МінТОТ) потребують розуміння прикладних аспектів імплементації комплексу заходів, підписаних в Мінську. На сьогоднішній момент, українській владі і експертному середовищу бракує досвіду з питань моделювання політичних процесів, також відсутні дискусії і сама модель імплементації Мінських угод. В разі, якщо така модель буде успішно розроблена і запроваджена, то вона може стати інструментом демонтажу самопроголошених республік «ДНР-ЛНР» та Дорожньою картою по входження міжнародних організацій, органів державної влади, ЗМІ, громадських організацій, політичних партій, ЦВК на території, які контролюються «ДНР-ЛНР». З цією метою МЦПД реалізує проект, в рамках якого буде розроблена модель впровадження Мінських домовленостей, на основі якої будуть запропоновані аналіз та пропозиції щодо удосконалення існуючої нормативно-правової бази, стратегічних рішень з метою реінтеграції територій, які не контролюються українським урядом. Для виконання цього завдання буде створена група стратегічних радників при Мінтот, яка надаватиме фахову аналітичну та консультативну допомогу в поточній роботі профільного міністерства.

Мета проекту

На основі публічних консультацій із зацікавленими сторонами провести моделювання імплементації Мінських угод як інструмента реінтеграції Донбасу та підготувати проекти відповідних нормативно-правових документів для реалізації опрацьованої моделі з допомогою стратегічних радників при МінТОТ.

Діяльність у межах проекту

1. Підготовка аналітичних документів:

1.1. Підготовка аналітичного документу щодо можливих моделей врегулювання конфлікту на Донбасі, їх недоліків та переваг, економічних, політичних, безпекових, гуманітарних та інших вимірів.

1.2. Підготовка аналітичного дослідження щодо моделювання імплементації Мінських угод як інструменту реінтеграції та демонтажу «ДНР» і «ЛНР».

1.3. Збір та узагальнення пропозицій щодо моделювання імплементації Мінських угод на основі 4 публічних консультацій в Києві, Краматорську та Харкові.

1.4. Направлення аналітичних документів і досліджень із рекомендаціями на розгляд в МінТОТ, парламентські комітети, РНБО та Адміністрацію президента.

1.5. Обговорення змісту документів і пропозицій із представниками МінТОТ та державними органами влади, визначення їхніх потреб з боку експертного середовища у процесі впровадження стратегії реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій.

1.6. Проведення підсумкової презентації моделі імплементації Мінських угод.

Публікації в рамках проекту:

1. .МІЖНАРОДНА ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ ЯК МОДЕЛЬ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ

2.  Моделі та ціна врегулювання конфлікту на Донбасі.

 

 

Читати далі

Прозорі, фінансово здорові та конкурентоздатні муніципалітети в Україні (вересень 2015 - грудень 2017)

Прозорість, фінансова стабільність  та формування регіональних конкурентних переваг – це  базові принципи ефективного функціонування муніципалітетів у довгостроковій перспективі. Проект має на меті наступні кроки:

1. Підвищити рівень прозорості муніципалітетів
2. Утримувати заборгованість муніципалітетів на контрольованому рівні,
3. Оцінювати загальну конкурентоспроможність районів і областей України


Оскільки рівень корупції в Україні є відносно високим згідно з Індексом сприйняття корупції "Transparency International", і очікується, що муніципалітети (за даними стратегії ЄБРР  для України) будуть більше інвестувати в обслуговування і модернізацію інфраструктури, потрібно якогома швидше підвищити рівень прозорості та громадського контролю за використанням державних коштів. Хоча Словаччина досягла значних успіхів в боротьбі з корупцією, зовсім нещодавно їй вдалося реалізувати досить значні антикорупційні заходи (наприклад, оприлюднення в мережі державних контрактів). Ідея проекту полягає в розробці кращих антикорупційних рішень, які можливо застосувати на муніципальному рівні, з метою підвищення прозорості муніципалітетів.

У 2012 році було розпочато регулярний моніторинг заборгованості муніципальних утворень Словаччини, використовуючи спеціально створений інтернет-портал. Було виявлено, що оприлюднення інформації про фінансовий стан муніципалітетів дозволяло значно скоротити їх заборгованість. Інтернет-портал використовує публічну інформацію, перетворюючи її у зрозумілі дані про дефіцит місцевого бюджету, місцеву заборгованість, ліквідність і прострочені зобов'язання.

Виявлення та оцінка конкурентних переваг і недоліків дозволить як уряду, так і головам муніципалітеті поліпшити свої стратегії регіонального розвитку. Цей вид аналізу якості бізнес-середовища надає унікальні відомості для інвесторів, які шукають  інформацію про умови в регіоні з метою ведення бізнесу. Ефективніше використання конкурентних переваг та систематична мінімізація недоліків створять відповідні умови для поліпшення економічних показників регіонів.

Проект здійснюється за підтримки ІНЕКО - неурядової неприбуткової організації, що була заснована в 1999 році з метою проведення економічних та соціальних реформ для усунення перешкод на шляху до довгострокового позитивного розвитку словацької економіки і суспільства. Місією Інституту є підтримка раціонального і ефективного процесу економічного і соціального реформування в Словацькій Республіці (СР), шляхом проведення досліджень, розробки і поширення інформації, консультацій для високопоставлених політичних діячів і вищих посадових осіб, заохочення до суспільного дискурсу. Він також зосереджений на тих напрямах соціальної політики на регіональному та європейському рівні, що мають критично важливе значення для економічних перетворень у СР. Проект спирається на кращий досвід країн з перехідною економікою та членів Європейського Союзу (ЄС) та ОЕСР.

Проект фінансується SlovakAid - офіційною агенцією із підтримки розвитку Словацької Республіки.Результати проекту станом на червень 2016 року:

- Розвиток методології з визначення рейтингу прозорості місцевих бюджетів
- Пошук даних для усіх 48 місцевих бюджетів, міського та обласного рівня
- Розміщення даних на тестовій сторінці порталу:   test.ukraine.ineko.sk

Офіційна презентація результатів Проекту та рейтингу прозорості для ЗМІ та експертного середовища у м. Київ

Події:

Прес-конференція:

Presenting update of the portal on budget transparency of regions and their capital cities in Ukraine

Online platform “Local budgets transparency”
Venue: 8/16 B. Khmelnytskoho str., Kyiv, the “Ukrinform” office
Date: June 30, 2016

Kick Off Seminar in Kyiv
Venue: ІА “Ukrinform”, 8/16 Bohdan Khmelnytsky Str., Kyiv
Date: November 12th, 2015

Результати:

Інтернет-портали:

 •  "Прозорість 50 найбільших міст України" (http://transparency.icps.com.ua/)
 •  "Прозорість бюджетів регіонів та їхніх регіональних центрів в Україні"  (http://budgets.icps.com.ua/)
 •  "Конкурентоспроможність регіонів та регіональна оцінка ділового клімату в Україні" (http://competitiveness.icps.com.ua/

Публікації:

Презентації:

2017:

Медіа звіт:

2017:

2015-2016:

Читати далі

Використання світового експертного досвіду та проведення публічних консультацій в процесі внесення змін до Конституції України

Українська держава переживає вже не перший конституційний процес, однак кожного разу це був результат домовленостей політичних еліт про поділ повноважень та влади. По суті суспільство було усунуто від процесу, саме тому Конституція жодного разу не стала виявом спільної громадянської волі.

З метою започаткування загальнонаціонального, інклюзивного процесу створення нової Конституції Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) ініціює в усіх регіонах країни серію громадських обговорень, покликаних розпочати конституційний процес в основі якого лежатиме всеохоплюючий суспільний діалог, що є обов’язковою нормою демократичних країн. Результатом цього процесу має стати проект нової Конституції, створеної як компроміс всіх зацікавлених сторін, який дозволить зберегти цілісність і суверенітет країни.

Конституція, яка приймається за результатами широкого суспільного обговорення, має не лише більшу легітимність, а й завдяки процесу дискусії створює у громадян відчуття відповідальності, виробляє бажання захищати цю Конституцію, відстоювати її положення. 

Упродовж терміну реалізації проекту планується:

 • створення публічної платформи, яка включатиме як провідних українських, так і міжнародних спеціалістів в конституційному праві, для забезпечення фахової експертизи, під час розробки майбутніх положень Конституції та інформаційного висвітлення даного процесу в ЗМІ;
 • проведення круглих столів та подіумних дискусій з представниками громадськості, зацікавлених сторін для обговорення позицій сторін щодо проблем, які обумовлюють потребу конституційної реформи, проведення публічних консультацій з усіма зацікавленими сторонами;
 • проведення заходів, спрямованих на інформування суспільства, щодо ходу реалізації конституційної реформи, пояснення доцільності тих чи інших змін; забезпечення широкого інформаційного висвітлення у ЗМІ питань, пов’язаних зі зміною положень Конституції України;
 • забезпечення висвітлення даного конституційного процесу закордоном, комунікація з іноземними партнерами України та представниками іноземних держав.
 • В межах проекту проведено 24 регіональні заходи. 

Заходи проекту:

 

13.10.2015 - Чернівці

19.10.2015 - Київ

9.11.2015 - Київ

17.11.2015 - Рівне

18.11.2015 - Луцьк

19.11.2015 - Хмельницький

23.11.2015 - Львів

24.11.2015 - Ужгород

25.11.2015 - Івано-Франківськ

01.12.2015 - Харків

02.12.2015 - Дніпро

03.12.2015 - Запоріжжя

04.12.2015 - Краматорськ

8.12.2015 – Житомир

09.12.2015 – Чернігів

10.12.2015 – Полтава;

11.12.2015 – Суми;

15.12.2015 – Кіровоград;

16.12.2015 – Маріуполь;

17.12.2015 – Одеса;

18.12.2015 - Херсон

14.12.2015 - Київ

26.01.2016 - Київ

12.02.2016 - Київ

Публікації за підсумками проекту:

Оновлення Конституції як завершення революції

Книга «Розробка і реформа конституції: вибір процесу» (українською мовою)
Книга «Разработка и реформа конституции: выбор процесса» (російською мовою)

 

 

Читати далі

Імплементація Угоди між Україною та ЄС

На сьогодні європейська інтеграція виступає єдиним вектором зовнішньої політики України. Водночас одним із основних завдань державного управління є ефективна імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак досвід Помаранчевої революції, яка ввійшла в історію як найбільше розчарування, вимагає особливої уваги до спроможності української влади та суспільства успішно виконати вже прийняті політичні зобов’язання: забезпечити таке ефективне управління реформами, щоб вони дали поштовх до економічного розвитку, не стали загрозою політичній стабільності і обов’язково включали передбачення і нейтралізацію неминучих соціальних ризиків.

На сьогодні нереформована державна машина постала перед низкою викликів, на які не просто дати відповідь: виклики війни, виклики реформ для економічного зростання та виклики міжнародних зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію. Громадянське суспільство демонструє високу спроможність до реагування на задачі, що стоять перед Україною, та у низці випадків створює паралельні інституції, що ефективно виконують функції нереформованих державних структур. Потрібно поєднати зусилля держави і громадянського суспільства для забезпечення незворотності реформ та євроінтеграції.

Міжнародний центр перспективних досліджень реалізує постійно-діючий проект, покликаний сприяти європейській інтеграції України та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в усіх сферах.

У рамках проекту відбулися такі заходи:

У рамках даного проекту МЦПД підготувало дослідження на тему «Вплив створення зони вільної торгівлі з ЄС на економіку України».

Експерти МЦПД беруть участь у діяльності Української частини Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС(Виконавчий директор Міжнародного центру перспективних досліджень Сергій Кіщенко є замісником координатора Робоча група 2 «Демократичні реформи, верховенство права»; Директор програм з європейської інтеграції Міжнародного центру перспективних досліджень Володимир Притула є замісником координатора Робоча група 15 «Транскордонне та міжрегіональне співробітництво»).

Експерти МЦПД також беруть активну участь у роботі групи «Євроінтеграція» Реанімаційного пакету реформ.

МЦПД є членом Офісу зв’язку українських аналітичних центрів в Брюсселі.

Читати далі